_edited.jpg

Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura Ry

Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura ry, eli tuttavallisemmin KouMAS, on perustettu vuonna 1922. Seuraa perustettaessa toiminnan tarkoitus on ollut edistää ja kehittää urheiluammunnan harrastamista, metsästystä ja riistanhoitoa. Tänä päivänä Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura ry on keskittynyt tarjoamaan jäsenilleen monipuolisia harrastus- ja kehittymismahdollisuuksia eri urheiluammunnan lajien parissa.

Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura ry:n toiminta on jaettu neljään eri jaostoon, jotka ovat pistoolijaosto, kiväärijaosto, riistamaalijaosto sekä practicaljaosto.

Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura tarjoaa jäsenilleen mm. monipuolista kilpailu-, koulutus-,  valmennus-, ja harjoitustoimintaa.

Tarkempaa tietoa eri jaostojen toiminnoista ja yhteyshenkilöistä löydät alla olevasta linkistä.

Seuran vastuuhenkilöt & säännöt

Seuran toiminnasta vastaavat seuran hallitus, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä eri jaostojen johtajat ja muut vapaaehtoiset. Seuraa koskevista asioista päätetään hallituksen ja seuran yhteisissä kokouksissa, joita järjestään vuosittain keväällä ja syksyllä. Jäsenillä on vapaa pääsy seuran yhteisiin kokouksiin.

Seuran sisäistä viestintää toteutetaan internet-sivujen lisäksi Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseuran omalla virallisella internet-foorumilla, jolle jäsenet voivat hakea tunnukset. Muita käytössämme olevia kanavia ovat Whatsapp- ja sähköpostiviestitys.

 

Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura ry noudattaa toiminnassaan yhdistyslaissa yhdistyksille asetettuja lakeja sekä seuran virallisia sääntöjä, jotka ovat luettavissa alla olevasta linkistä.

Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura ry - vastuuhenkilöt

Puheenjohtaja - Jari Lehto

Varapuheenjohtaja - Pauli Janhunen

Sihteeri - Mika Wiemers

Pistoolijaosto - Ilkka Toikka

Kiväärijaosto - Kari Tuominen

Riistamaalijaosto - Kari Teitto

Practicaljaosto - Pauli Janhunen

_edited.jpg