KouMAS practical-jaosto

Practical-jaosto
Info
Tiedotteet
Kuvia
Mukaan lajiin

IPSC:n harrastus- ja kilpailutoimintaan osallistuminen edellyttää Turvallinen Ampuja –peruskurssin suorittamista hyväksytysti. Kurssi sisältää teoria- ja ampumakokeen.


KouMAS:n JÄRJESTÄMÄLLE PRACTICAL-AMMUNNAN PERUSKURSSILLE PÄÄSEMINEN EDELLYTTÄÄ SEURAAVIA ASIOITA:

1. Henkilö on Suomen Ampumaurheiluliiton jäsenseuran jäsen
 • Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseuran jäsenyyttä voi anoa ennen kurssin alkamista erillisellä anomuksella.
 • Henkilö on hyväksytty seuran jäseneksi ennen kurssin alkua.
2. Kurssimaksu on maksettu. Kurssimaksun suuruuden määrittää vuosikokous. Kts. kohta maksut.3. Henkilöllä on:
 • kurssin ajan käytettävissään ase, kaliperiltään vähintään 9mm,
 • lajiin soveltuva kotelo (suojaa koteloidun aseen liipaisimen kokonaisuudessaan),
 • lipaskotelot (3 kpl),
 • kolme lipasta,
 • suojalasit ja
 • kuulosuojaimet
4. KouMAS:n järjestämällä peruskurssilla edellytetään, että kurssilaisen oma maksanut lajin kattavan vakuutuksen (todistuksessa tulee lukea, että vakuutus kattaa IPSC-ammunnan) tai lisenssin ennen ampumaharjoittelun aloittamista. Kts. kohta maksut.

5. Kurssilainen on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuoden jäsenmaksun.


HYVÄKSYTYSTI SUORITETUN KURSSIN JÄLKEEN...

1. Henkilö saa todistuksen kurssista ml. ID-numeron
2. Henkilö pysyy Turvallinen ampuja -listalla, jos hän on osallistunut vähintään yhteen seuratasoiseeen practical-kilpailuun (level 1) viimeisen kahden vuoden aikana.
3. Kalenterivuoden päättyessä KouMAS esittää Suomen Ampumaurheiluliiton practical-jaostolle niitä henkilöitä poistettavaksi Turvallinen ampuja -listalta, jotka eivät ole osallistuneet vähintään yhteen seuratasoiseeen practical-kilpailuun viimeisen kahden vuoden aikana.
4. KouMAS:n jäsen, joka on suorittanut kurssin hyväksytysti saa ampua KouMAS:n seurakilpailut (L1) veloituksetta sen vuoden ajan jona hän on kurssin suorittanut.


MAKSUT

1. Jäsenmaksu on aikuisilta vuonna 2012 50 euroa.
2. Jäsenmaksu on nuorilta (alle 20 v.) vuonna 2012 on 10 euroa
3. Liittymismaksu on kaksi (2) kertaa jäsenmaksu
4. Liittymismaksua ei peritä mikäli:
 • henkilö vaihtaa seuraa
 • osallistuu ampumakouluun tai practical-ammunnan peruskurssiin
5. Ampumakoulun ja practical-ammunnan peruskurssin hinta on 50 euroa.
6. Lisenssien hinnat vuonna 2011-2012 (Huom! Vakuutuskausi on 1.10.2011-30.9.2012) ovat seuraavat:
 • Kilpailulisenssi 35 euroa
 • Nuorisolisenssi 8 euroa
 • Harrastelisenssi 20 euroa
 • Seniorilisenssi 11 euroa
 • Lisätietoja SAL:ista tai Pohjolasta

MUIDEN SEUROJEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN KouMAS:n JÄRJESTÄMÄLLE PRACTICAL-AMMUNNAN PERUSKURSSILLE:

1. Edellytetään samoja asioita kuin KouMAS:n jäseniltä (kohdat 1-4)

2. Kurssimaksu ulkopuolisille on 60 euroa.


KouMAS:n JÄSENTEN OSALLISTUMINEN MUIDEN SEUROJEN JÄRJESTÄMÄLLE PRACTICAL-AMMUNNAN PERUSKURSSILLE:

1. Henkilöllä on:
 • kurssin ajan käytettävissään ase, kaliperiltään vähintään 9mm,
 • lajiin soveltuva kotelo (suojaa koteloidun aseen liipaisimen kokonaisuudessaan),
 • lipaskotelot (3 kpl),
 • kolme lipasta,
 • suojalasit,
 • kuulosuojaimet ja
 • lisenssi (vakuutus) on maksettu ennen ampumaharjoittelun aloittamista.
2. KouMAS maksaa jäsentensä kurssimaksun (ensimmäisen kirjallisen ja ampumakokeen mikäli ne ovat hyväksytysti suoritettu). Seura ei maksa kurssimaksua, jos henkilö ei läpäise kurssia. 

Info